MyLivy vitaliteitsmeter: Vitaliteit bevorderen van bewoners

Mylivy heeft een onderzoek laten uitvoeren door studenten fysiotherapie Hogeschool Leiden naar het bevorderen van vitaliteit. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de Vitaliteitsmeter waarin ouderen in de MyLivy omgeving eenvoudig en duidelijk kunnen inzien wat hun huidige vitaliteit is en deze status bespreken met en laten begeleiden door een vitaliteitscoach. 

Vitaliteit niet alleen maar fit zijn!  Aan het woord vitaliteit worden verschillende definities verbonden. Zo wordt vitaliteit in de literatuur omschreven als: “Emotional vitality is a complex mental health construct indicating a high level of emotional functioning and well-being’’  en omschrijft TNO vitaliteit als: “Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan”. 

Door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is de prevalentie van kwetsbaarheid recentelijk onderzocht met behulp van de Tilburg Frailty Indicator (TFI). De resultaten laten zien dat bijna een kwart van de thuiswonende 65-plussers kwetsbaar is. Voor ouderen die in een instelling wonen, is dit percentage nog veel groter, namelijk ruim 75%. Naar schatting waren in 2007 en 2008 tussen de 600.000 en 700.000 mensen van 65 jaar en ouder kwetsbaar. Vanwege de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. 

De vitaliteitsmeter laat de eigen waarde van de bewoner zien in groepen gekoppeld aan het gemiddelde van alle respondenten. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden die we willen stimuleren: Fysiek, Psychisch, Sociaal, Energie, Motivatie en Veerkracht. Mylivy gaat voor deze groepen gepaste trajecten ontwikkelen.  

Bent je geïnteresseerd in de meter of weet je  er meer van hoe we onze bewoners kunnen stimuleren op bovengenoemde gebieden?  Laat het ons weten! En denk mee! 

Stuur een bericht naar info@mylivy.nl