Actueel

MyLivy vitaliteitsmeter: Vitaliteit bevorderen van bewoners

Mylivy heeft een onderzoek laten uitvoeren door studenten fysiotherapie Hogeschool Leiden naar het bevorderen van vitaliteit. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de Vitaliteitsmeter waarin ouderen in de MyLivy omgeving eenvoudig en duidelijk kunnen inzien wat hun huidige vitaliteit is en deze status bespreken met en laten begeleiden door een vitaliteitscoach. 

Vitaliteit niet alleen maar fit zijn!  Aan het woord vitaliteit worden verschillende definities verbonden. Zo wordt vitaliteit in de literatuur omschreven als: “Emotional vitality is a complex mental health construct indicating a high level of emotional functioning and well-being’’  en omschrijft TNO vitaliteit als: “Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan”. 

Door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is de prevalentie van kwetsbaarheid recentelijk onderzocht met behulp van de Tilburg Frailty Indicator (TFI). De resultaten laten zien dat bijna een kwart van de thuiswonende 65-plussers kwetsbaar is. Voor ouderen die in een instelling wonen, is dit percentage nog veel groter, namelijk ruim 75%. Naar schatting waren in 2007 en 2008 tussen de 600.000 en 700.000 mensen van 65 jaar en ouder kwetsbaar. Vanwege de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. 

De vitaliteitsmeter laat de eigen waarde van de bewoner zien in groepen gekoppeld aan het gemiddelde van alle respondenten. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden die we willen stimuleren: Fysiek, Psychisch, Sociaal, Energie, Motivatie en Veerkracht. Mylivy gaat voor deze groepen gepaste trajecten ontwikkelen.  

Bent je geïnteresseerd in de meter of weet je  er meer van hoe we onze bewoners kunnen stimuleren op bovengenoemde gebieden?  Laat het ons weten! En denk mee! 

Stuur een bericht naar info@mylivy.nl

Helft medische hulpapps mist Europese markering

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar apps die mensen kunnen gebruiken om hun gezondheid of leefstijl in kaart te brengen of als ondersteuning bij een ziekte. Van de 271 onderzochte apps blijkt 21 procent een medisch hulpmiddel te zijn. Bij de helft daarvan ontbreekt een benodigde CE Conformité Européenne -markering, die aangeeft dat het medische hulpmiddel voldoet aan Europese richtlijnen.

Steeds meer mensen gebruiken digitale hulpmiddelen, waaronder apps, om hun gezondheid of leefstijl in kaart te brengen, of als ondersteuning bij een ziekte. Het aanbod van dergelijke hulpmiddelen is groot en varieert van tips om te stoppen met roken, een tool om de hartslag te meten tot hulp bij psychische problemen. De meeste apps over gezondheid en lifestyle zijn gratis.

Een medisch hulpmiddel is een instrument, toestel of apparaat (inclusief software) dat een fabrikant heeft ontwikkeld om een diagnose te stellen, ziekten of gebreken te voorkomen of te behandelen. Op basis van regels wordt bepaald of een product een medisch hulpmiddel is of niet.

Lees meer over het RIVM rapport hier

Is de angst voor privacy groter in Nederland dan in veel andere Europese landen?

In Nederland is de angst voor privacy groter dan in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De Tweede Wereldoorlog speelt daarbij nog een rol.

Onlangs maakte ESHPM de resultaten bekend van een tussenonderzoek naar de rol van privacy bij het gebruik van big data in acht Europese landen. Daarbij blijken grote verschillen te bestaan. ‘In Zweden wordt er bijvoorbeeld heel anders aangekeken tegen het delen van data in de zorg’, zegt collega-onderzoeker Rik Wehrens van de ESHPM. ‘In Nederland, maar ook in Duitsland en Oostenrijk, is men zeer voorzichtig. Maar in een land als Zweden heeft uitwisseling van data veel meer het karakter van een burgerplicht. De zorg wordt er beter van, vindt men daar. Dus moet je een bijdrage leveren.’

Opvallend aan het onderzoek van de ESHPM is dat ook naar de historische context van het omgaan van privacy en big data is gevraagd. De Tweede Wereldoorlog blijkt nog een belangrijke rol te spelen. ‘De Jodenvervolging was het ergste in landen met een goed administratief systeem, zoals Nederland. De bezetter maakte daar misbruik van. Een land als Zweden, dat een andere geschiedenis heeft, gaat daarom heel anders met privacy om.’

Lees meer over het onderzoek van de Erasmus School of Health Policy & Management hier

1,3 miljoen 75 plussers wonen alleen in 2052

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten.

Het aantal 75-plussers die alleen wonen stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. De verwachting is dat de omvang van deze groep hard door stijgt tot bijna 1,3 miljoen personen in 2052.’

Opvallend genoeg is het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen niet nieuw. ‘De instroom van ouderen naar instellingen is sinds de jaren tachtig sterk gedaald. Deze daling was een gevolg van overheidsbeleid dat langer zelfstandig wonen van ouderen stimuleerde,’ concludeert het CBS.

Lees meer over dit bericht bij de Monitor van KRO-NCRV

Zorgkosten ouderen 2030 37% hoger

In 2017 gaven we in Nederland ongeveer 28 miljard euro uit aan zorg voor ouderen, gemiddeld 8.650 euro per persoon.

Dat is ongeveer de helft van het totaal dat wij in Nederland uitgeven aan zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

De zorgkosten voor ouderen vallen in 2030 circa 37% hoger uit dan in 2017. De kosten in de Wet langdurige zorg stijgen met 38% iets meer dan de kosten die uit de Zorgverzekeringswet worden betaald.

Lees meer over dit onderzoek bij vektis.nl

Helft van 75+ ervaart beperkingen bij dagelijkse handelingen.

Uit onderzoek is bekend dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. De meeste ouderen willen graag thuis wonen, maar thuis wonen is tegenwoordig ook een kwestie van moeten. Als gevolg van het beleid van de regering daalt het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zelfstandig wonen is niet altijd even makkelijk voor ouderen.

Een derde van de 65-plussers ervaart beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals douchen, maaltijden bereiden, traplopen). Bij 75-plussers heeft de helft deze problemen. Naarmate mensen ouder worden hebben ze vaak meerdere chronische aandoeningen, en last van meerdere beperkingen.

Er is veel onderzoek gedaan naar wat nu precies maakt dat mensen het thuis niet meer kunnen volhouden, en dus wel naar een verzorgings- of verpleeghuis moeten. Hieruit blijkt dat functionele en cognitieve beperkingen, chronische ziekten, een kleiner wordend sociaal netwerk, en beperkte fysieke activiteit leiden tot verpleeghuisopname.

Dit zijn gebieden waar technologie een rol zou kunnen spelen.

Lees meer over het onderzoek bij zorgvoorbeter.nl

Met Nieuw Boekenroode in B-Magazine

In Aerdenhout wordt door een ontwikkelaar een totaal woonconcept gerealiseerd samen met MyLivy.   Deze prachtige bungalows staan op een van de mooiste plekjes van Aerdenhout, tussen stad en duinen. Hier behoud je je vrijheid maar hebt altijd iemand achter de hand.

Bent u geïnteresseerd in het project of een van de woningen kijk dan even op  www.nieuwboekenroode.nl

U kunt ook een kijkje nemen op de locatie. We organiseren een open dag op 10 november 2018 tussen 10:00 en 13:00 uur. Kom gewoon even langs! Of neem contact op voor meer informatie met  info@nieuwboekenroode.nl

Hoe vitaal ben jij?

4 enthousiaste studenten van de Hogeschool Leiden doen onderzoek voor MyLivy.nl naar vitaliteit. Tim Kwakernaak, Leendert Guijt, Marc Noordam en Rogier Drijver zijn bezig met hun laatste jaar fysiotherapie. In de maanden oktober tot december 2018 spreken zij 100 mensen in de buurt van Overveen, Aerdenhout en Bloemendaal om hen te ondervragen: hoe vitaal vinden zij zichzelf? Wat verstaan ze onder vitaliteit en hoe kan het worden gestimuleerd?

Leendert: “Vitaliteit is meer dan je alleen fit voelen. Volgens ons bestaat vitaliteit uit 6 componenten, namelijk een fysieke, mentale, sociale, energieke, motiverende en veerkrachtige component. Door middel van dit onderzoek willen we kijken hoe vitaal u momenteel bent en wat we eraan kunnen doen om u zo vitaal mogelijk te houden. Hiermee kan MyLivy.nl u dan helpen” .

Mocht je ons willen helpen in ons onderzoek, neem dan contact op met de onderzoeksgroep via e-mail of doe mee aan de vragenlijst via:
https://www.survio.com/survey/d/S7C0G5L7U8W6A1K4V

CBS: Gezondheid belangrijkste reden voor verhuiswens

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON).

Volgens het CBS is de gezondheid voor oudere huishoudens de belangrijkste reden om te willen verhuizen. In 2015 zei 37 procent dat dit de belangrijkste reden was om beslist te willen verhuizen. De woning was een andere reden (21 procent), gevolgd door de buurt (13 procent). Voor jongere huishoudens was de woning de belangrijkste reden om te willen verhuizen (35 procent).

Afbeeldingen van CBS.nl

Lees het hele artikel op de website van het cbs

Boek-recencies van DLVA

MyLivy is een samenwerking aangegaan met De Leesclub van Alles waardoor nu ook boekrecensies zijn toegevoegd aan het platform.

De Leesclub van Alles bestaat sinds de zomer van 2016 en publiceert dagelijks recensies over boeken. Ze schrijven over zowel fictie als non-fictie, onderverdeeld in een aantal hoofdgenres.

Maandelijks organiseert De Leesclub van Alles een avond waarbij een bepaald boek centraal wordt gesteld. Bij deze avond is er een gast aanwezig die gespecialiseerd is op het onderwerp van het boek.

Lees meer over De Leesclub van Alles via:

https://deleesclubvanalles.nl