Helft van 75+ ervaart beperkingen bij dagelijkse handelingen.

Uit onderzoek is bekend dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen. De meeste ouderen willen graag thuis wonen, maar thuis wonen is tegenwoordig ook een kwestie van moeten. Als gevolg van het beleid van de regering daalt het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zelfstandig wonen is niet altijd even makkelijk voor ouderen.

Een derde van de 65-plussers ervaart beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals douchen, maaltijden bereiden, traplopen). Bij 75-plussers heeft de helft deze problemen. Naarmate mensen ouder worden hebben ze vaak meerdere chronische aandoeningen, en last van meerdere beperkingen.

Er is veel onderzoek gedaan naar wat nu precies maakt dat mensen het thuis niet meer kunnen volhouden, en dus wel naar een verzorgings- of verpleeghuis moeten. Hieruit blijkt dat functionele en cognitieve beperkingen, chronische ziekten, een kleiner wordend sociaal netwerk, en beperkte fysieke activiteit leiden tot verpleeghuisopname.

Dit zijn gebieden waar technologie een rol zou kunnen spelen.

Lees meer over het onderzoek bij zorgvoorbeter.nl