1,3 miljoen 75 plussers wonen alleen in 2052

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten.

Het aantal 75-plussers die alleen wonen stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. De verwachting is dat de omvang van deze groep hard door stijgt tot bijna 1,3 miljoen personen in 2052.’

Opvallend genoeg is het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen niet nieuw. ‘De instroom van ouderen naar instellingen is sinds de jaren tachtig sterk gedaald. Deze daling was een gevolg van overheidsbeleid dat langer zelfstandig wonen van ouderen stimuleerde,’ concludeert het CBS.

Lees meer over dit bericht bij de Monitor van KRO-NCRV